آگهی استخدام سر آشپز فرنگی

استخدام سر آشپز فرنگی

1397-07-30

استخدام سر آشپز فرنگی با سابقه کاری با ظاهری اراسته و خوش برخورد در رستوران 3فر

استخدام سر آشپز فرنگی با سابقه کاری با ظاهری اراسته و خوش برخورد در رستوران 3فر

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی