آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنری

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنری

1398-01-20

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنری به صورت تمام وقت و حقوق 1 م ترجیحا ساکن محدوده فلاح

استخدام منشی خانم در آموزشگاه هنری به صورت تمام وقت و حقوق 1 م ترجیحا ساکن محدوده فلاح

تهران فلاح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی