آگهی استخدام کارمند فروش جهت کار در برند پوشاک زنانه

استخدام کارمند فروش جهت کار در برند پوشاک زنانه

1398-01-19

استخدام کارمند فروش مجرب و باانگیره جهت کار در برند پوشاک زنانه با حقوق و مزایای مناسب برای متقاضیان واجدشرایط.

استخدام کارمند فروش مجرب و باانگیره جهت کار در برند پوشاک زنانه با حقوق و مزایای مناسب برای متقاضیان واجدشرایط.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی