آگهی استخدام راننده خاور کمپرسی

استخدام راننده خاور کمپرسی

1398-01-19

استخدام یک راننده خاور کمپرسی جهت همکاری با ضامن معتبر و درآمد مکفی

استخدام یک راننده خاور کمپرسی جهت همکاری با ضامن معتبر و درآمد مکفی

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی