آگهی استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

1398-01-19

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت استارتاپ.مسلط به اندروید- ios-فرانت اند و بک اند.

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت استارتاپ.مسلط به اندروید- ios-فرانت اند و بک اند.

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی