آگهی استخدام منشی مشاور در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی مشاور در یک شرکت خصوصی

1397-07-30

استخدام منشی مشاور در یک شرکت خصوصی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

استخدام منشی مشاور در یک شرکت خصوصی با حقوق ثابت به همراه پورسانت

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی