آگهی استخدام فتوشاپ کار در موسسه فرهنگی

استخدام فتوشاپ کار در موسسه فرهنگی

1398-01-19

استخدام فتوشاپ کار در موسسه فرهنگی جهت ادیت کردن عکس و فیلم برای محتوا سازی شبکه های اجتماعی

استخدام فتوشاپ کار در موسسه فرهنگی جهت ادیت کردن عکس و فیلم برای محتوا سازی شبکه های اجتماعی

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی