آگهی استخدام منشی در دفتر املاک

استخدام منشی در دفتر املاک

1398-01-19

استخدام منشی در دفتر املاک در محیط بسیار امن و بدون حاشیه به صورت نیمه وقت

استخدام منشی در دفتر املاک در محیط بسیار امن و بدون حاشیه به صورت نیمه وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی