آگهی استخدام تعدادی کارمند در بیمه ایران

استخدام تعدادی کارمند در بیمه ایران

1398-01-19

استخدام تعدادی کارمند در بیمه ایران به صورت تمام وقت و نیمه وقت با حقوق 2 م

استخدام تعدادی کارمند در بیمه ایران به صورت تمام وقت و نیمه وقت با حقوق 2 م

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی