آگهی استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت آموزشی معتبر

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت آموزشی معتبر

1398-01-19

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت آموزشی معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی آقا یا خانم در یک شرکت آموزشی معتبر با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی