آگهی استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی

1398-01-19

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 16 در محدوده میرداماد

استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی با ساعت کار 8/30 الی 16 در محدوده میرداماد

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی