آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم در یک موسسه حقوقی و ثبتی

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک موسسه حقوقی و ثبتی

1398-01-19

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک موسسه حقوقی و ثبتی با حقوق 1/200 م

استخدام تعدادی کارمند خانم در یک موسسه حقوقی و ثبتی با حقوق 1/200 م

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی