آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-07-30

استخدام منشی خانم با حقوق توافقی به همراه بیمه در محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم با حقوق توافقی به همراه بیمه در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی