آگهی استخدام کارشناس فروش جهت فروش درب های اتوماتیک شیشه ای

استخدام کارشناس فروش جهت فروش درب های اتوماتیک شیشه ای

1398-01-19

استخدام کارشناس فروش جهت فروش درب های اتوماتیک شیشه ای از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

استخدام کارشناس فروش جهت فروش درب های اتوماتیک شیشه ای از واجدین شرایط نیرو گزینش می گردد.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی