آگهی استخدام ابروکار در سالن زیبایی

استخدام ابروکار در سالن زیبایی

1397-07-30

استخدام ابروکار در سالن زیبایی مسلط به بند و ابرو حرفه ای در صورت تمایل جهت نظافت سالن ماهیانه دویست تومن حقوق ثابت

استخدام ابروکار در سالن زیبایی مسلط به بند و ابرو حرفه ای در صورت تمایل جهت نظافت سالن ماهیانه دویست تومن حقوق ثابت

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی