آگهی استخدام کارمند فروش جهت کار در فروشگاه ماشین هاى ادارى و کامپیوترى

استخدام کارمند فروش جهت کار در فروشگاه ماشین هاى ادارى و کامپیوترى

1398-01-19

استخدام کارمند فروش جهت کار در فروشگاه ماشین هاى ادارى و کامپیوترى مجتمع نور برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره اعلامی لطفا تماس بگیرید.

استخدام کارمند فروش جهت کار در فروشگاه ماشین هاى ادارى و کامپیوترى مجتمع نور برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره اعلامی لطفا تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی