آگهی استخدام بازاریاب جهت فعالیت در شرکت خصوصی

استخدام بازاریاب جهت فعالیت در شرکت خصوصی

1398-01-19

استخدام بازاریاب با روابط عمومی قوی و کوشا وبا انگیزه جهت فعالیت در شرکت خصوصی متقاضیان واجد شرایط لطفا رزومه خود را تلگرام ارسال نمایید.

استخدام بازاریاب با روابط عمومی قوی و کوشا وبا انگیزه جهت فعالیت در شرکت خصوصی متقاضیان واجد شرایط لطفا رزومه خود را تلگرام ارسال نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی