آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-01-19

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. ترجیحا خانم.کار به صورت دو شیفته می باشد

استخدام گرافیست در موسسه معتبر. ترجیحا خانم.کار به صورت دو شیفته می باشد

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی