آگهی استخدام گرافیست در فروشگاه فعال

استخدام گرافیست در فروشگاه فعال

1398-01-19

استخدام گرافیست در فروشگاه فعال.با تسلط به فتوشاپ- کورل و امور تبلیغاتی.

استخدام گرافیست در فروشگاه فعال.با تسلط به فتوشاپ- کورل و امور تبلیغاتی.

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی