آگهی استخدام منشی در فست فود بامزی

استخدام منشی در فست فود بامزی

1398-01-19

استخدام منشی در فست فود بامزی به صورت تمام وقت در محدوده ازگل

استخدام منشی در فست فود بامزی به صورت تمام وقت در محدوده ازگل

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی