آگهی استخدام کارشناس تولید محتوا در شرکت بارمان

استخدام کارشناس تولید محتوا در شرکت بارمان

1398-01-19

استخدام کارشناس تولید محتوا در شرکت مجاز.برای افراد مسلط به ترجمه زبان انگلیسی و شبکه های اجتماعی.

استخدام کارشناس تولید محتوا در شرکت مجاز.برای افراد مسلط به ترجمه زبان انگلیسی و شبکه های اجتماعی.

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی