آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-01-19

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ظاهر آراسته و اداری در محدوده میدان انقلاب

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ظاهر آراسته و اداری در محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی