آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-01-19

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به کورل و فتوشاپ .کار ب صورت نیمه وقت یا تمام وقت می باشد

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به کورل و فتوشاپ .کار ب صورت نیمه وقت یا تمام وقت می باشد

تهران سر سبز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی