آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-01-19

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. فقط برای افراد حرفه ای که ادمین کانال و صفحات با بیشتر از 100k فالوور بوده اند

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز. فقط برای افراد حرفه ای که ادمین کانال و صفحات با بیشتر از 100k فالوور بوده اند

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی