آگهی استخدام منشی در دفتر وکالت

استخدام منشی در دفتر وکالت

1398-01-19

استخدام منشی در دفتر وکالت به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام منشی در دفتر وکالت به صورت تمام وقت و حقوق وزارت کار

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی