آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای خصوصی

استخدام منشی خانم در موسسه ای خصوصی

1398-01-18

استخدام منشی خانم در موسسه ای خصوصی ترجیها ساکن پردیس بومهن رودهن

استخدام منشی خانم در موسسه ای خصوصی ترجیها ساکن پردیس بومهن رودهن

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی