آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-01-18

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با تسلط به تبلیغات مجازی.به صورت نیمه وقت حضوری.

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با تسلط به تبلیغات مجازی.به صورت نیمه وقت حضوری.

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی