آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه تابلو دار

استخدام ناخن کار در آرایشگاه تابلو دار

1397-07-30

استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در آرایشگاه تابلو دار آدرس محل کار: کامرانیه شمالی - کوچه میثم - پلاک 3 فقط ناخن کار حرفه ای تماس بگیرد

استخدام ناخن کار حرفه ای با مشتری در آرایشگاه تابلو دار آدرس محل کار: کامرانیه شمالی - کوچه میثم - پلاک 3 فقط ناخن کار حرفه ای تماس بگیرد

تهران کامرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی