آگهی استخدام منشی در شرکت بازى و سرگرمى

استخدام منشی در شرکت بازى و سرگرمى

1398-01-18

استخدام منشی در شرکت بازى و سرگرمى با انگیزه و پرنشاط و منظم و با دقت در جمهوری

استخدام منشی در شرکت بازى و سرگرمى با انگیزه و پرنشاط و منظم و با دقت در جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی