آگهی استخدام عکاس در شرکت معتبر

استخدام عکاس در شرکت معتبر

1398-01-18

استخدام عکاس در شرکت معتبر . برای افراد دارای دوربین عکاسی جهت عکاسی از محصولات خوراکی.

استخدام عکاس در شرکت معتبر . برای افراد دارای دوربین عکاسی جهت عکاسی از محصولات خوراکی.

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی