آگهی استخدام عکاس خانم در مرکز درمانی

استخدام عکاس خانم در مرکز درمانی

1398-01-18

استخدام عکاس خانم در مرکز درمانی. افراد مسلط به فیلم برداری لطفا از ساعت 8 الی 16 روزهای کاری تماس بگیرند

استخدام عکاس خانم در مرکز درمانی. افراد مسلط به فیلم برداری لطفا از ساعت 8 الی 16 روزهای کاری تماس بگیرند

تهران اکباتان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی