آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-01-18

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت ساخت فیلم سینمایی چند اپیزودی با آموزش های رایگان

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت ساخت فیلم سینمایی چند اپیزودی با آموزش های رایگان

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی