آگهی استخدام آهنگساز در شرکت معتبر موسیقی

استخدام آهنگساز در شرکت معتبر موسیقی

1398-01-18

استخدام آهنگساز در شرکت معتبر موسیقی در ژانر تلفیقی بر پایه موسیقی اصیل ایران.لطفا فقط 2 نمونه کار در این زمینه و رزومه در واتسپ ارسال شود

استخدام آهنگساز در شرکت معتبر موسیقی در ژانر تلفیقی بر پایه موسیقی اصیل ایران.لطفا فقط 2 نمونه کار در این زمینه و رزومه در واتسپ ارسال شود

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی