آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره روانشناس

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره روانشناس

1398-01-18

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره روانشناس به صورت تمام وقت و حقوق 1/800 م

استخدام منشی خانم در دفتر مشاوره روانشناس به صورت تمام وقت و حقوق 1/800 م

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی