آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی

1398-01-18

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 9 الی 16/30 در محدوده پاسداران

استخدام منشی خانم در شرکتی خصوصی با ساعت کار 9 الی 16/30 در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی