آگهی استخدام منشی اداری در یک شرکت گرید معتبر قدیمی

استخدام منشی اداری در یک شرکت گرید معتبر قدیمی

1398-01-18

استخدام منشی اداری در یک شرکت گرید معتبر قدیمی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی اداری در یک شرکت گرید معتبر قدیمی با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی