آگهی استخدام کارمند خانم جهت املاک

استخدام کارمند خانم جهت املاک

1397-07-30

استخدام کارمند خانم جهت املاک در محیط آرام و بدن حاشیه با حقوق مکفی و ساعت کار 16/30 الی 20/30

استخدام کارمند خانم جهت املاک در محیط آرام و بدن حاشیه با حقوق مکفی و ساعت کار 16/30 الی 20/30

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی