آگهی استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر

1398-01-18

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق 1 م

استخدام کارمند خانم در شرکتی معتبر با ساعت کار 8 الی 16 با حقوق 1 م

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی