آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی مجاز

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی مجاز

1398-01-18

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی مجاز به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی مجاز به صورت تمام وقت و حقوق 2 م

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی