آگهی استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی

1398-01-17

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی به صورت تمام وقت در محدوده شهر ری

استخدام منشی خانم در دفتر تشریفات عروسی به صورت تمام وقت در محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی