آگهی استخدام منشی خانم در پاساژ

استخدام منشی خانم در پاساژ

1398-01-17

استخدام منشی خانم در پاساژ با ساعت کار 9 الی 15 در محدوده آذربایجان

استخدام منشی خانم در پاساژ با ساعت کار 9 الی 15 در محدوده آذربایجان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی