آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-01-17

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ظاهری جذاب و زیبا در محدوده میدان ولیعصر

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ظاهری جذاب و زیبا در محدوده میدان ولیعصر

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی