آگهی استخدام مجری خانم جهت گروه نمایش عروسکی

استخدام مجری خانم جهت گروه نمایش عروسکی

1398-01-16

استخدام مجری خانم جهت گروه نمایش عروسکی. افراد پر انرژی و شاد لطفا مشخصات خود را به تلگرام ارسال کنیدmohamad69mirzaie@

استخدام مجری خانم جهت گروه نمایش عروسکی. افراد پر انرژی و شاد لطفا مشخصات خود را به تلگرام ارسال کنیدmohamad69mirzaie@

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی