آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-01-14

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و حقوق مکفی

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی