آگهی استخدام دستیار ناخن کار در سالن

استخدام دستیار ناخن کار در سالن

1397-07-30

استخدام دستیار ناخن کار در سالن مسلط به مانیکور و پدیکور در محدوده ی نیاوران در سالنی مجلل و شیک و بسیار پر مشتری فقط تماس تلفنی گرفته شود

استخدام دستیار ناخن کار در سالن مسلط به مانیکور و پدیکور در محدوده ی نیاوران در سالنی مجلل و شیک و بسیار پر مشتری فقط تماس تلفنی گرفته شود

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی