آگهی استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

1398-01-13

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر.مسلط به سی شارپ- sql ...تمام وقت.ارسال رزومه به : jobcv.cpp@gmail.com

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر.مسلط به سی شارپ- sql ...تمام وقت.ارسال رزومه به : jobcv.cpp@gmail.com

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی