آگهی استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی

1398-01-13

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت فعالیت در ژانر طنز. لطفا رزومه عکس دار درتلگرام ارسال شود

استخدام بازیگر خانم در شرکت فیلم سازی جهت فعالیت در ژانر طنز. لطفا رزومه عکس دار درتلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی