آگهی استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

1398-01-13

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی به صورت شیفتی و حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی به صورت شیفتی و حقوق 600.000 تومان

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی