آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1398-01-13

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهر مناسب و امروزی در محدوده خیابان امام چهار راه منصور مجتمع تجاری اطلس

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز با ظاهر مناسب و امروزی در محدوده خیابان امام چهار راه منصور مجتمع تجاری اطلس

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی