آگهی استخدام مسئول دفتر در یک مجموعه معتبر

استخدام مسئول دفتر در یک مجموعه معتبر

1398-01-13

استخدام مسئول دفتر در یک مجموعه معتبر با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده فلسطین

استخدام مسئول دفتر در یک مجموعه معتبر با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده فلسطین

مشهد فلسطین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی